Close

Оцінка мультимодальних аномалій IFG в осіб із сімейним ризиком біполярного розладу

Біполярний розлад

Характеризується періодичними маніакальними та депресивними епізодами, створює значні соціальні та економічні проблеми в усьому світі. Маючи приблизно 75% спадковості у родичів першого ступеня, БР є станом високого ризику для тих, хто має сімейну історію.

Нова галузь психорадіології, яка зосереджується на клінічному застосуванні нейровізуалізації в психіатрії, дозволила вченим вивчати тонкі зміни в системах мозку. Це призвело до відкриття IFG як потенційного біомаркера генетичної вразливості до БР. IFG, область мозку, яка бере участь у когнітивному контролі та емоційній регуляції, постійно пов’язується з механізмами ризику БР. Примітно, що навіть особи з групи ризику, які залишаються психіатрично здоровими, можуть демонструвати аномалії мозку, що вказує на існування факторів ризику та стійкості.

Огляд, опублікований у томі 2, випуску 4 журналу «Психорадіологія», був проведений дослідниками з лікарні Західного Китаю Сичуаньського університету та медичного коледжу Університету Цинциннаті. У цьому огляді підсумовуються дослідження з використанням магнітно-резонансної томографії (МРТ) для оцінки мультимодальних аномалій IFG в осіб із сімейним ризиком БР. Огляд показує, що ці зміни можуть сприяти поведінковим дефіцитам, таким як імпульсивність, нестабільність настрою, неуважність і когнітивна дисфункція.

Огляд підкреслює, що особи з групи ризику демонструють більший об’єм сірої речовини та підвищену функціональну активність у IFG порівняно з їхніми колегами з низьким ризиком. Це може бути адаптивна реакція мозку, яка допомагає емоційній регуляції, потенційно діючи як фактор стійкості. Однак у тих самих осіб із групи ризику також спостерігався знижений функціональний зв’язок між IFG та областями, вирішальними для когнітивного та емоційного контролю, такими як лімбічна система або смугасте тіло – проблема, пов’язана з ризиком.

Незважаючи на ці досягнення, у висновках залишаються значні невідповідності, що відображає потребу в більш надійних і систематичних дослідженнях. Роль IFG у генетичній вразливості до БР стає все більш очевидною, але розуміння цього зв’язку все ще знаходиться на ранніх стадіях. Для глибшого розуміння ролі IFG у ризику БР необхідні широкомасштабні поздовжні дослідження з використанням передових методів візуалізації.

Verified by MonsterInsights